Open Kerkendag Meulestede

Open Kerkendag Meulestede

Open Kerkendag Meulestede

Provincie Oost-Vlaanderen blijft inzetten op religieus erfgoed. Naar aanleiding van het herbestemmen van de kerk in de Meulestede (Gent) kan je kennis maken met de vzw Meulestede, de nieuwe gebruiker van het gebouw en kom je te weten hoe er zorg gedragen wordt voor het erfgoed uit de kerk. Met het pilootproject waarderen, selecteren en herbestemmen van religieus erfgoed helpt de Provincie het kerkbestuur om onderbouwde beslissingen te nemen. Monumentenwacht Oost-Vlaanderen demonstreert hoe je door regelmatig onderhoud grote restauraties kan voorkomen.

Start:

3 juni 2018 13:00

Einde:

3 juni 2018 18:00

Vergoedingen & Tickets

Gratis

Evenementenlocatie

Adres:

Meeuwstraat 1, 9000 Gent

Reviews

Verklaringen  |  Info: er zijn geen items gemaakt, voeg er een paar toe a.u.b.